Benedyktyn o. Włodzimierz Zatorski był pierwszym Asystentem Duchowym Fundacji, a także jej pomysłodawcą i inicjatorem powstania. Rekolekcje, seminaria i warsztaty, które prowadził przez lata, zainspirowały nas, świeckich, do powołania „Opcji Benedykta”. Benedyktyn pełnił funkcję naszego asystenta aż do śmierci w grudniu 2020 r.

O. Włodzimierz Zatorski OSB urodził się w 1953 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. W 1991 r. założył i do roku 2007 był dyrektorem Wydawnictwa Tyniec. W latach 2005 – 2009 przeor klasztoru, od roku 2002 do 2019 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.

Autor licznych książek z duchowości monastycznej. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 r. był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013 – 2018 dyrektor Jednostki Gospodarczej Opactwa i od 2015 do 2018 r. szafarz (ekonom).

Zakonnik jest także autorem kilkudziestu książek m.in. o tematyce duchowej (Pokora, Przebaczenie, Dziesięciokrąg: dziesięć kręgów benedyktyńskiej duchowości, Acedia dziś, Podstawy duchowości lidera, czyli Charyzmat przywództwa według Reguły św. Benedykta, Droga człowieka). Wskazówki ojca Zatorskiego zawsze odnoszą się do współczesności i do obecnej kondycji człowieka. Ostatnie dwie książki jego autorstwa, „Po co Opcja Benedykta” (link niżej) oraz „W życiu chodzi o Życie”, były ściśle związane z ideą naszej Fundacji.

Ojciec Zatorski zmarł 28 grudnia 2020 r. w związku z obustronnym zapaleniem płuc spowodowanym wirusem SARS-CoV-2.


Wirtualna Księga Kondolencyjna Ojca Włodzimierza


Przeczytaj i posłuchaj słów o. Włodzimierza o idei Opcji Benedykta

W wielu konferencjach i przemowach wygłoszonych w ciągu ostatnich dwóch lat życia o. Włodzimierz starał się naświetlić korzyści założeń duchowości benedyktyńskiej dla świeckich. Wskazówki te pozostają inspiracją do funkcjonowania naszej Fundacji.

W życiu chodzi o Życie – reportaż radiowy

Jak uleczyć nasze życie – wywiad prasowy

Po co „Opcja Benedykta” – książka w pdf

Duchowość na trudny czas – rozmowa radiowa


Sprawdź wpisy ojca Włodzimierza

O. Zatorski zostawił po sobie wiele książek, nagrań i artykułów. Część z nich nie została opublikowana nawet do dnia jego śmierci. Nieznane dotąd materiały oraz inne publikacje w odświeżonej formie prezentujemy na stronach Fundacji.


Krzyż jako pierwszeństwo Miłości nad Prawem i wyjście z doczesności

Rok temu odszedł o. Włodzimierz Zatorski. Tego tekstu jeszcze nie widzieliście

Modlitwa – spotkanie naszego i Bożego pragnienia

Prolog „Reguły św. Benedykta” wg o. Włodzimierza Zatorskiego

Wybór między Życiem a śmiercią

Monastycyzm uwewnętrzniony. Szkoła służby Pańskiej dla każdego

Filary życia duchowego

Bezpłatny e-book o. Włodzimierza od wydawnictwa TYNIEC

Trudne wybory. Czy z każdym należy rozmawiać o Bogu?

Dziesięciokrąg – cechy duchowości benedyktyńskiej (tekst + wideo)

Jak odkryć wolę Bożą. Czego uczy nas Maryja

Wywiad z o. Włodzimierzem Zatorskim z marca 2020 r.

Życie w półcieniu. Czy idealne życie jest możliwe?

Czego chce Bóg? Jak odkryć wolę Bożą

Benedyktyński model zarządzania i przywództwa

Prawa życia duchowego

Słuchaj!

Czym jest lectio divina?

Otworzyć serce

Liturgia i modlitwa

W życiu chodzi o Życie

Modlitwa serca

Chrześcijańska medytacja

Dlaczego liturgia

Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego wg o. Zatorskiego (wideo)

Wola Boża. Jak ją rozpoznać?

Wiara

Kryzys sensu życia

Prawdziwe życie

Bóg karzący?!

Co mnich może dziś powiedzieć światu