O. Konrad Małys OSB jest drugim Asystentem Duchowym Fundacji. Funkcję tę przejął w styczniu 2021 r. po śmierci o. Włodzimierza Zatorskiego.

O. Małys to mnich benedyktyn z Tyńca, ceniony rekolekcjonista, kierownik duchowy, przeor Opactwa Benedyktyńskiego w Tyńcu. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie wstąpił do zakonu benedyktynów, gdzie w roku 1990 przyjął pierwsze śluby zakonne, a osiem lat później święcenia kapłańskie. 

Pracował między innymi w Wydawnictwie „Tyniec”. Przez wiele lat pełnił funkcję bibliotekarza Opactwa Tynieckiego i aż trzykrotnie funkcję mistrza nowicjatu. Pracował także na Słowacji, pomagając tynieckiej fundacji w Bacúrovie. Wizytator Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce 

Po tym, jak w 2013 r. wybory nowego opata tynieckiego nie wyłoniły żadnego faworyta, o. Konrad został mianowany przeorem administratorem opactwa. Funkcję tę na dwa lata powierzył mu Ansgar Schmidt OSB, opat prezes międzynarodowej Kongregacji Zwiastowania. 

O. Konrad prowadził serie rekolekcji „Kryzys półmetku życia”, rekolekcje dla małżeństw i wiele innych. Jest znawcą i miłośnikiem twórczości Cypriana Kamila Norwida. Prowadzi konferencje na temat jego twórczości. Obecnie pełni funkcję przeora Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

O. Włodzimierz Zatorski – inicjator i pierwszy asystent Fundacji

Sprawdź wpisy ojca Konrada