O. Konrad Małys OSB był drugim Asystentem Duchowym Fundacji. Funkcję tę przejął w styczniu 2021 r. po śmierci o. Włodzimierza Zatorskiego. Obecnie o. Konrad jest opiekunem Fundacji.

O. Małys to mnich benedyktyn z Tyńca, ceniony rekolekcjonista, kierownik duchowy, przeor Opactwa Benedyktyńskiego w Tyńcu. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie wstąpił do zakonu benedyktynów, gdzie w roku 1990 przyjął pierwsze śluby zakonne, a osiem lat później święcenia kapłańskie. 

Pracował między innymi w Wydawnictwie „Tyniec”. Przez wiele lat pełnił funkcję bibliotekarza Opactwa Tynieckiego i aż trzykrotnie funkcję mistrza nowicjatu. Pracował także na Słowacji, pomagając tynieckiej fundacji w Bacúrovie. Wizytator Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce 

 Po tym, jak w 2013 r. wybory w klasztorze nie wyłoniły nowego opata, o. Konrad został mianowany przeorem administratorem Opactwa w Tyńcu. Funkcję tę na dwa lata powierzył mu Ansgar Schmidt OSB, opat prezes międzynarodowej Kongregacji Zwiastowania. 

O. Konrad prowadził serie rekolekcji „Kryzys półmetku życia”, rekolekcje dla małżeństw i wiele innych. Jest znawcą i miłośnikiem twórczości Cypriana Kamila Norwida. Prowadzi konferencje na temat jego twórczości. Obecnie pełni funkcję przeora Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

O. Włodzimierz Zatorski – inicjator i pierwszy asystent Fundacji

Sprawdź wpisy ojca Konrada