Kim jesteśmy


Mamy rodziny, krąg przyjaciół i znajomych. Jak każdy. Jesteśmy przełożonymi i pracownikami, pracujemy w szkołach, urzędach, instytucjach publicznych. Prowadzimy firmy. Są wśród nas emeryci, którzy mają chęci i czas, żeby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wśród licznych obowiązków staramy się znajdować czas i miejsce na modlitwę i ciszę, na rozważanie Słowa Bożego oraz medytację chrześcijańską. W Fundacji „Opcja Benedykta” chcemy budować kulturę życia we wspólnocie. Opieramy się na tym, co jest dla nas ważne w życiu: benedyktyńskie Ordo et Pax, szacunek dla człowieka i natury, zaufanie, odpowiedzialność, równowaga pomiędzy pracą i odpoczynkiem.

Wszystkim, którzy szukają sensu życia i harmonii chcemy zaproponować warsztaty i rekolekcje z zakresu rozwoju duchowego i osobistego. Chcemy pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia. Chcemy tworzyć przestrzeń dla osób wierzących i dla osób poszukujących. Chcemy służyć miejscem, w którym panuje cisza i spokój, gdzie rytm dnia wyznaczają liturgia godzin, lectio divna i medytacja. Wybraliśmy Mazury, wieś Faryny na skraju Puszczy Piskiej, z dala od turystycznych szlaków. Tu budujemy nasz ośrodek i pustelnię.

Nasz Statut

Metropolita Warmiński wspiera „Opcję Benedykta”

Idea powstania fundacji

Pomysł na wspólnotę zrodził się już ponad 30 lat temu w sercu mnicha Włodzimierza Zatorskiego. To on przekonał wielu świeckich, że mądrość Reguły Św. Benedykta może być lekarstwem na wiele bolączek dzisiejszego świata.

więcej

Benedyktyńskie inspiracje

Duchowość benedyktyńska była praktykowana w regionie Warmii i Mazur już od dawna. Zainteresowani przez lata utrzymywali kontakty korespondencyjne z mnichami z krakowskiego opactwa w Tyńcu.

więcej

Św. Benedykt z Nursji

Reguła św. Benedykta przetrwała próbę czasu i może być cenną pomocą nie tylko dla duchownych. Sam św. Benedykt obdarzał osoby świeckie wyjątkowym szacunkiem.

Zarząd i rada fundacji

Przyjaciele fundacji

dziękujemy firmom: