Na tej stronie znajdziesz różne materiały o. Włodzimierza Zatorskiego, które mogą pomóc Ci obrać dobry kierunek i stać się duchowym wsparciem.

Wielki Post to nie tylko oczyszczenie (audio)

Wielki Post to szkoła duchowej walki. Nie chodzi w nim tylko o samo oczyszczenie. Na czym ta walka miałaby polegać?

Jak usłyszeć prawdziwy głos Boga

Człowiek może być pobożny w sercu, może nawet czytać Pismo Święte, ale nie spotykać się prawdziwie z Bogiem. Jak uniknąć

Czego chce Bóg? Jak odkryć wolę Bożą

Posłuchaj konferencji „Odkrywanie woli Bożej”

Wola Boża. Jak ją rozpoznać?

Niewątpliwie pytanie o odczytanie Bożej woli jest bardzo ważnym pytaniem. W praktyce często upraszcza się je do wskazania Jego przykazań

Wiara

Niestety w naszym potocznym rozumieniu wiara to swoisty zastępnik wiedzy w dziedzinie, w której takiej wiedzy nie możemy zdobyć poprzez

Bóg karzący?!

W Olsztynie powstaje fundacja „Opcja Benedykta”. Fundację tworzą ludzie z całej Polski. Czym będzie się zajmować?