Na tej stronie znajdziesz wybór materiałów autorstwa o. Włodzimierza Zatorskiego dotyczących szeroko pojętej duchowości benedyktyńskiej.


O. Maksymilian Nawara w Farynach. Czy jestem gotowy na przyjście nowego?

W dniach 23-25 września przebywaliśmy w Farynach. Spotkania sympatyków Fundacji w ramach dni skupienia odbywają się regularnie, jednak po raz

Krzyż jako pierwszeństwo Miłości nad Prawem i wyjście z doczesności

 „Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę” (2 Sm 24,

Prolog „Reguły św. Benedykta” wg o. Włodzimierza Zatorskiego

W Regule św. Benedykt nie zwraca się tylko do mnichów, ale mówi do każdego, kto prawdziwie szuka Boga – zwraca

Monastycyzm uwewnętrzniony. Szkoła służby Pańskiej dla każdego

Wstęp Regułę św. Benedykta, którą napisał on dla mnichów, otwiera Prolog – rodzaj wprowadzenia, a jednocześnie adresu, w którym określa,

Filary życia duchowego

Nauka Ewagriusza z Pontu o walce duchowej uświadamia nam, że właściwie na ziemi nie można osiągnąć stanu, w którym uzyskalibyśmy

Dziesięciokrąg – cechy duchowości benedyktyńskiej (tekst + wideo)

Zastanawiając się nad dynamiką życia duchowego, jakie się ukazuje w Regule św. Benedykta, doszedłem do wniosku, że można je opisać

Radykalizm. Czy tędy droga?

„Wąska droga”, o jakiej mówił Chrystus, przebiega między różnymi skrajnościami. Skrajności nie są najczęściej wyrazem prostego serca, lecz uproszczonego sposobu

Słuchaj!

Program życia zasadniczo nakreślił św. Benedykt w Prologu do swej Reguły. Prawdopodobnie jednak pierwotnym źródłem tego tekstu była katecheza mystagogiczna

Reguła św. Benedykta dla ludzi dzisiaj

Reguła dla mnichów św. Benedykta, które powstała w VI wieku, stała się jednym z fundamentalnych tekstów kultury europejskiej. Zawiera ona

Co mnich może dziś powiedzieć światu

Wydaje się, że obecna sytuacja na świecie jest bardzo podobna do tej, jaka była po upadku Cesarstwa Rzymskiego za czasów