Czytanie Biblii drogą do spotkania żywego Boga

Lectio divina – Boże czytanie – jest praktyką stałego czytania Pisma Świętego, niezmiernie ważną dla właściwego wzrostu wiary i poznania Boga. Przy czym Pismo Święte stanowi swoisty list Boga do nas skierowany. Dlatego w czytanie nie chodzi o jakiekolwiek czytanie, lecz o kontakt z żywym Bogiem przez spotkanie z Jego słowem. Podobnie jak w przypadku modlitwy osiąga się go przede wszystkim dzięki łasce otrzymanej od Boga. Tylko dzięki niej potrafimy w słowie ludzkim, jakim są spisane księgi Pisma Świętego, usłyszeć słowo samego Boga.

Jednocześnie potrzeba naszej współpracy z tą łaską i, podobnie jak w przypadku modlitwy, lectio divina trzeba się uczyć. Zatem jest ono także „sztuką czytania”, umiejętnością otwierania się na słowo. Wpierw musimy sobie uświadomić, z czym mamy do czynienia: o co chodzi w czytaniu słowa Bożego, czym jest ono samo i czego w nas dokonuje. U podstaw praktyki czytania Pisma Świętego leży prawda, że nasza wiara jest religią Słowa wcielonego, co oznacza, że musi się przełożyć na życie. Ale to tylko warunek tego, co czego ma doprowadzić: do naszego urodzenia się ze Bożego Słowa. Jak czytamy u św. Jakuba: Ze swej woli [Bóg]zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1,18). Jednak nie rodzi/stwarza nas tak jak pozostałe stworzenia, których nie pytał o to, czy chcą żyć, ale przychodzi do nas jako światłość – prawda, Słowo odwieczne, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi (J 1,9) i tym samym zaprasza do siebie. Jednak wielu Go nie przyjmuje.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili (J 1,9–13).


Zbiór materiałów autorstwa o. Włodzimierza Zatorskiego dotyczących lektury Pisma Świętego – lectio divina.

Biblia i historia Izraela

Nie zdajemy sobie sprawy, że trzymając w ręku gruby tom zwany Pismem Świętym obejmujemy w rzeczywistości ok. 4000 lat historii.

Jak przetrwać czas burzy?

Wielu z nas ma poczucie, że żyjemy w czasach chaosu, burzliwych przemian, próby. Ta burza przetacza się także przez Kościół.

Czym jest lectio divina?

Konferencja o. Włodzimierza Zatorskiego wygłoszona podczas Sympozjum Lectio Divina organizowanego online przez Instytut Duchowości Carmelitanum oraz Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych