Co możemy odnaleźć w liturgii?

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i w związku z tym swoją tożsamość odnajdujemy tylko przed Bogiem, a raczej w Nim. Poza Bogiem nie możemy odnaleźć pełnej tożsamości. Możemy stać się sobą w pełni tylko przed Bogiem. Jest to prawda, która w naszym codziennym życiu jest zupełnie zapoznawana. Nikt o niej nie pamięta na co dzień, bo troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne (Mk 4,19). I nawet wydaje się, że większość ludzi nic o tej prawdzie nie wie. Raczej wydaje się nam, że mamy swoją tożsamość taką, jaką wydaje się nam, że mamy i jako tacy musimy przed Bogiem wykazać się postępowaniem moralnie dobrym, aby otrzymać od Niego w nagrodę życie wieczne. Natomiast, sami nie wiemy, kim jesteśmy, w istocie jesteśmy dla siebie misterium. Jesteśmy sobie dani, jakby nie wiadomo dlaczego i po co. Nie znamy naszego początku ani kresu.

Zasadniczą sprawą dla nas jest rozpoznanie prawdy o sobie, czyli to kim jesteśmy dla Boga i kim On jest dla nas. Okazuje się, że gdzieś w naszym wnętrzu mieszka głębia misterium Boga. Święty Augustyn napisał o niej: „Bóg jest bliżej nas niż my sami siebie”. Bardzo ważny dla nas jest dialog z tym misterium, z którego wyrastamy. Nie jest nam on dany wprost, jak coś, po co możemy wyciągnąć rękę, gdyż dotyczy nas samych, naszej tożsamości. Nasze „ja” w istocie jest odpowiedzią. W zależności od tego, na co jest odpowiedzią, taką ma głębię. Jeżeli jest odpowiedzią na głos z zewnątrz, jest jedynie „ja” funkcjonalnym, podmiotem odnajdywania się w świecie wobec przedmiotów i innych ludzi. Natomiast najistotniejszy dialog rozgrywa się z misterium, które istnieje w nas samych, dialog z czymś, co jest „bliżej nas, niż my sami siebie”! Jest to dla nas niezmiernie trudne do uchwycenia. Jednak w liturgii odnajdujemy właściwy sens tego dialogu. Odnosi się to nie tylko do Eucharystii, ale także do całej liturgii godzin i innych sakramentów. Uczestnicząc w liturgii uczestniczymy w tym misterium spotkania z Bogiem w Jego zamyśle w odniesieniu do nas. Drugi Sobór Watykański pisze: „Liturgia bowiem jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego” (KL 14), właśnie w niej odnajdujemy prawdę o Bożym zamyśle względem nas.


Zbiór materiałów autorstwa o. Włodzimierza Zatorskiego dotyczących liturgii


Liturgia i modlitwa

Liturgia jest wspólnym stanięciem przed Bogiem.

Dlaczego liturgia

Jesteśmy misterium wobec misterium istnienia Co robić, żeby pójść za Chrystusem, żeby odkrywać w sobie prawdę, pójść za nią i

Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego wg o. Zatorskiego (wideo)

Msza święta zarekomendowana przez Sobór Watykański II trzyma się tracydji – przekonuje ojciec Włodzimierz Zatorski w 4-częściowej konferencji na temat