Włodzimierz Zatorski OSB
16.03.2021

Życie w półcieniu. Czy idealne życie jest możliwe?

Swój cień można zanegować i ogłosić, że żyję idealnie; tak, jak chcę. Można przeciwnie powiedzieć, że się jest beznadziejnym, że jestem śmieciem i że wszyscy są tacy sami. Inne rozwiązanie polega na tym, że to życie, świat, inni ludzie lub Pan Bóg jest winien za moje „nieudane życie”.

WIĘCEJ

Zespół Fundacji
16.02.2021

Wielki Post to nie tylko oczyszczenie (audio)

Wielki Post to szkoła duchowej walki. Nie chodzi w nim tylko o samo oczyszczenie. Na czym ta walka miałaby polegać? Wyjaśnia o. Konrad Małys.

więcej

Konrad Małys OSB
09.02.2021

Jak usłyszeć prawdziwy głos Boga

Człowiek może być pobożny w sercu, może nawet czytać Pismo Święte, ale nie spotykać się prawdziwie z Bogiem. Jak uniknąć takiego scenariusza? Poniżej wyciąg fragmentów konferencji o. Konrada Małysa oraz dwa filmy, na których zarejestrowano konferencję.

więcej


Włodzimierz Zatorski OSB
06.09.2020

Wola Boża. Jak ją rozpoznać?

Niewątpliwie pytanie o odczytanie Bożej woli jest bardzo ważnym pytaniem. W praktyce często upraszcza się je do wskazania Jego przykazań jako oczywistego kryterium jej rozpoznawania. Jednak przykazania jako ogólne nakazy lub zakazy odnoszące się do zasad naszego postępowania nie mówią nam w obecnej sytuacji, co mamy robić.

więcej

Włodzimierz Zatorski OSB
26.08.2020

Wiara

Niestety w naszym potocznym rozumieniu wiara to swoisty zastępnik wiedzy w dziedzinie, w której takiej wiedzy nie możemy zdobyć poprzez nasze zwykłe poznanie. Dawne katechetyczne określenie wiary brzmiało: „Wiara jest przyjęciem za prawdę tego, co Bóg nam objawił, a Kościół daje do wierzenia jako objawione przez Boga”.


Włodzimierz Zatorski OSB
05.06.2020

Bóg karzący?!

Czy Bóg nas karze? Ten temat stale powraca w religijnych refleksjach. Szczególnie dotyczy to czasu, gdy ludzie przeżywają jakieś nieszczęścia, czy to osobiste, czy zbiorowe, spowodowane kataklizmami, czy przez wypadki, czy przez utratę najbliższych, odejście kochanej osoby, chorobę, stratę majątku itd.

więcej