Nasza Fundacja a odliczanie darowizn i 1% podatku

Rozpoczął się czas rozliczania podatku i wypełniania deklaracji PIT. Fundacja Opcja Benedykta ma spore grono darczyńców i chcemy im przypomnieć, że mogą skorzystać z odliczenia od podatku przekazanych na rzecz Fundacji darowizn. Ale należy tu rozróżnić dwie ważne kwestie, które często są ze sobą mylone.

Darowizna na cele pożytku publicznego – do 6 % dochodu

Aby móc odliczyć darowiznę, musi być ona przekazana organizacji pozarządowej spełniającej cele pożytku publicznego określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (art. 3 i 4). Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonali darowizny na cele określone w art. 4 ustawy. Nasza Fundacja spełnia ten warunek – zawiera w statucie wymienione w ustawie cele. Przekazana Fundacji Opcja Benedykta darowizna umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej w deklaracji rocznej PIT. Wszystkie przekazane w 2020 r. na rzecz Fundacji darowizny należy podsumować i zostaną one w deklaracji PIT odpisane od dochodu.

Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia dokonuje się, wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych darowizn. Szczegóły odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O, w którym podać należy: 

– kwotę przekazanej darowizny,
– kwotę dokonanego odliczenia oraz
– dane pozwalające na identyfikację obdarowanego – jego nazwę i adres.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. W przypadku darowizny rzeczowej takiej jak np. przekazanie auta potwierdza się to dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny sporządzone na tym samym dokumencie. Więcej szczegółów na tej stronie

1% podatku na OPP i 0,5% na Kościół

Nasza Fundacja nie ma w tym momencie statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Może go uzyskać dopiero po 2 latach działalności. Ale każdy z nas może nasz 1% przekazać wybranej przez siebie organizacji. Przepisy bowiem umożliwiają nam samodzielne zadysponowanie 1% naszego podatku na wybraną OPP. Ich spis znajduje się na stronach Narodowego Instytutu Wolności i jest co roku uaktualniany

Do PIT-u należy podać numer KRS wybranej organizacji. Kwotę 1% podatku trzeba wyliczyć samodzielnie i należy pamiętać, aby nie przekroczyła ona 1% bo wówczas oświadczenie nie zostanie przyjęte. Obowiązuje zasada – jedna deklaracja pozwala przekazać 1% na rzecz jednej OPP.

Kwoty 1% nie można podzielić. Jeśli jednak podatnik np. przedsiębiorca  składa wiele deklaracji PIT, to nic nie stoi na przeszkodzie, by na każdej z nich podał inną deklarację. W takim przypadku każde z oświadczeń dotyczy innego PIT-u i możemy działać na rzecz wielu OPP. Więcej szczegółów na temat 1% pod tym linkiem

Niektórzy z nas dokonywali też darowizn na Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Warto pamiętać, że i tę darowiznę mamy prawo odpisać 0,5% podatku na Kościół.

Trzeba podkreślić, że darowizna do 6% dochodu podatnika i 1 % podatku na OPP to dwa niezależne tytuły odliczeń. Darowiznę można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie i niezależnie. Odliczyć można tylko darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.

Zespół Fundacji
guest
0 Komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments