Kim była Magdalena Mortęska

14 września, w uroczystość Podwyższenia Krzyża zakończył się Chełmnie diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Magdaleny Mortęskiej. Członkowie naszej Fundacji uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Magdalena Mortęska

Matka Mortęska była mniszką benedyktyńską, żyjącą na przełomie XVI i XVII wieku. Zreformowała swój macierzysty klasztor w Chełmnie według idei Soboru Trydenckiego zarówno pod względem duchowości, jak i w sferze prawa zakonnego, dzięki czemu wyprowadziła zakon benedyktynek z kryzysu, w którym znalazł się on w czasie reformacji. Zreformowała Regułę świętego Benedykta, dopełniając kontemplacyjny charakter klasztoru o nauczanie dziewcząt. Kładła szczególny nacisk na wykształcenie mniszek, które musiały nauczyć się czytania i pisania po polsku oraz po łacinie. Ożywiła duchowość poprzez wprowadzenie medytacji i rozmyślań, a z drugiej strony ograniczyła zbyt surowe zalecenia ascetyczne. Jednym z zadań klasztorów stało się prowadzenie edukacji dla dziewcząt. Panny uczyły się czytać, pisać, rachunków, śpiewu i robót ręcznych. Przyklasztorne szkoły przyczyniły się do rozwoju oświaty wśród kobiet pochodzenia zarówno szlacheckiego, jak i mieszczańskiego. Ksienia klasztoru w Chełmnie cieszyła się tak ogromnym napływem kandydatek, że w ciągu swoich półwiecznych rządów przyjęła ponad dwieście profesji! Pozwoliło jej to posłać zakonnice aż na osiem nowych fundacji. Była świetną administratorką, a z nowo powstałych klasztorów stworzyła kongregację.

Proces beatyfikacyjny niezwykłej mniszki był rozpoczynany już dwa razy. Po raz pierwszy w XVII wieku, a po raz drugi w połowie XX wieku. Po raz trzeci ruszył 3 lipca 2016 roku w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie.

Wspólnota Benedictus na uroczystościach

Dnia 14 września A.D. 2021, skoro świt, przedstawiciele Wspólnoty Benedictus i Przyjaciele (14 osób) wyruszyli z Olsztyna do Chełmna na uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskej. Cóż napisać: uroczystość podniosła, historyczna, dostojna – cieszyła serca. Kościół wypełniony biskupami, kapłanami, siostrami benedyktynkami z różnych klasztorów i wiernymi. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej homilię o życiu i cnotach Sł. B. Magdaleny Mortęskej wygłosił Ks. Abp Edmund Piszcz Metropolita Warmiński, senior – znawca życia kandydatki na ołtarze. Po uroczystościach nasza grupa została zaproszona przez pana Jana Szynakę (dzięki którego staraniom i środkom finansowym proces beatyfikacyjny mógł się rozpocząć) na poczęstunek, gdzie spotkaliśmy się z grupą ludzi z Lubawy i Mortęg z ks. Marcinem Staniszewskim. Następnie nawiedziliśmy kryptę z trumną Magdaleny Mortęskej. Zwiedziliśmy również muzeum pamiątek.W drodze powrotnej zajechaliśmy do Mortęg, aby pomodlić się w kaplicy w kompleksie pałacowym rodu Mortęskich, gdzie żyła i wzrastała w powołaniu zakonnym bohaterka tego uroczystego dnia. Miło było spotkać w Chełmnie na uroczystościach naszego oblata – Piotra Szudy. Na zakończenie tej relacji pragnę napisać, że codziennie modlimy się do Służebnicy Bożej o orędownictwo: aby na naszej Ziemi Warmińsko-Mazurskiej powstał klasztor benedyktyński, w sprawach Fundacji Opcja Benedykta oraz w osobistych potrzebach. Otuchy dodaje nam szansa i potrzeba cudu za wstawiennictwem Sł. B. Magdaleny, aby mogła być ogłoszona błogosławioną.

Zespół Fundacji
guest
0 Komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments