Monastycyzm uwewnętrzniony. Co to takiego?

Publikujemy tekst rosyjskiego teologa Paula Evdokimova pt. „Monastycyzm uwewnętrzniony”. Jest to jednocześnie fragment książki Evdokimova pt. „Wieki życia duchowego”. Zdaniem o. Włodzimierza Zatorskiego tekst ten to „przykład myślenia duchowego w poważnym sensie tego słowa”

Poniżej fragment tekstu. Odnośnik do całości znajdziecie na dole tego posta.

„Historyczna przeszłość stawia nas wobec dwu rozwiązań. Pierwsze, monastyczne, głosi całkowite oddzielenie od społeczeństwa, które żyje według „elementów tego świata” ze swymi problemami politycznymi, ekonomicznymi i socjologicznymi. Jest to „ucieczka na pustynię”, a później autonomiczna egzystencja wspólnot, odpowiadających na wszystkie potrzeby swoich członków. „Mnisza republika” z góry Athos daje uderzający przykład takiej formy życia wspólnotowego i samowystarczalnego, odseparowanego od świata, a nawet przeciwstawionego światu. Jest doskonale jasne, że nigdy tak nie jest, by wszyscy mogli dzielić takie powołanie, rozwiązanie monastyczne pozostaje czymś ograniczonym, nie jest rozwiązaniem dla świata w całości.

Rozwiązanie drugie usiłuje schrystianizować świat, nie opuszczając go, tak by zbudować miasto chrześcijańskie. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, teokracje przedstawiają ogromny wysiłek w tym kierunku w dwuznacznej formie cesarstw i państw chrześcijańskich. Walne niepowodzenie tych usiłowań pokazuje, że nigdy nie można narzucać Ewangelii z góry, ustanawiać łaski jako prawa.

Czy istnieje trzecie rozwiązanie?”

Link do całego tekstu w tłumaczeniu Agnieszki Petit

Zespół Fundacji
guest
0 Komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments