Benedyktyn o. Włodzimierz Zatorski jest Asystentem Duchowym Fundacji. Rekolekcje, seminaria i warsztaty, które prowadzi od lat, zainspirowały nas do powołania „Opcji Benedykta”.

O. Włodzimierz Zatorski OSB urodził się w 1953 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. W 1991 r. założył i do roku 2007 był dyrektorem Wydawnictwa Tyniec. W latach 2005 – 2009 przeor klasztoru, od roku 2002 do 2019 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor licznych książek z duchowości monastycznej. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 r. był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013 – 2018 dyrektor Jednostki Gospodarczej Opactwa i od 2015 do 2018 r. szafarz (ekonom).

Zakonnik jest także autorem książek m.in. o tematyce duchowej (Pokora, Przebaczenie, Dziesięciokrąg: dziesięć kręgów benedyktyńskiej duchowości, Acedia dziś, Podstawy duchowości lidera, czyli Charyzmat przywództwa według Reguły św. Benedykta, Droga człowieka). Wskazówki ojca Zatorskiego zawsze odnoszą się do współczesności i do obecnej kondycji człowieka.

Przeczytaj i posłuchaj słów o. Włodzimierza:

W życiu chodzi o Życie – reportaż radiowy

Jak uleczyć nasze życie – wywiad

Po co „Opcja Benedykta”- książka w pdf